Ostatní služby

 

ODVOZ ZVÍŘETE K ASANACI (KAFILERIE)

V tomto případě důrazně upozorňujeme, že se nejedná o pietní službu !

Jde o převoz uhynulého zvířete k hromadné likvidaci. Pokud si budete tuto službu přát, naše posádka si od Vás uhynulé zvířátko vyzvedne, vypíše přepravní doklady a zvíře odveze na smluvní pracoviště do mrazících boxů. Odtud pak uhynulá zvířata odváží nákladní auto asanačního podniku. Asanace se provádí v tzv.kafilérii, kam je svezen veškerý biologický materiál - odpad z jatek, uhynulá hospodářská zvířata z farem a zvířata ponechaná po úmrtí na veterinárních pracovištích k likvidaci. Tato uhynulá zvířata  a veškerý živočišný odpad se poté v asanačním podniku průmyslově zpracují a produkt se využívá například v cementárnách.

 

PITVA ZVÍŘETE V SVÚ SUCHDOL

Zajistíme převoz a vyplníme s Vám přesnou žádost podle požadavků, které chcete o zvířeti vědět. Tyto žádosti vozí posádky s sebou, není problém ji v klidu a za porady s naším pracovníkem doma před převozem zvířete vyplnit. Není tedy nutná Vaše přítomnost při převozu a komunikaci se Státním Veterinárním Ústavem. Cenu za pitvu platíte formou dobírky při převzetí lékařské zprávy z SVÚ.

NOVINKA

Po pitvě zvířátka lze tělo vydat k provedení některé z pietních služeb - tedy kremace nebo pohřbení zvířátka na hřbitově. Toto dříve možné nebylo, nyní to již možné je, pokud zvířátko nemělo některou z nakažlivých nemocí.

 

ULOŽENÍ ZVÍŘETE V NAŠICH CHLADÍCÍCH BOXECH

Pokud si chcete sami zvířátko odvézt na váš pozemek a pohřbít a nemáte možnost tam jet okamžitě po úmrtí zvířátka, nabízíme možnost jeho uložení na libovolně dlouhou dobu v našich chladících boxech. Toto uložení zvířátka, na které nenavazuje kremace nebo hřbitov, je placené podle velikosti zvířete a doby jeho uložení.

 

PŘEVOZ ZVÍŘETE K POHŘBENÍ NA VÁŠ POZEMEK

Samozřejmostí je převoz tělíčka na jakékoliv místo v ČR. Zajišťujeme pouze dopravu, nikoli výkop hrobu ani jeho zasypání. Vzhledem k předpisům, které platí od července 2014, nám musí majitel, jehož zemřelé zvířátko necháváme po eutanasii doma nebo které převážíme na soukromý pozemek k pohřbení , podepsat souhlas, že zvířátko pohřbí v souladu s těmito novými předpisy. Pro lepší přehled nejdůležitější podmínky dle nového znění zákona uvádíme zde.

 

VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY PRO MÍSTO ULOŽENÍ KADÁVERU ZVÍŘETE V ZÁJMOVÉM CHOVU

místo uložení kadáveru musí být vzdáleno od:

- vodního zdroje (i užitková voda)                     200 m

- nejbližší stavby pro bydlení, rekreaci apod       100 m

- pozemní komunikace                                     100 m

- hranice sousedních pozemků                           50 m   

místo uložení kadáveru nesmí kontaminovat vodní zdroje

na místo uložení kadáveru lze uložit kadáver pouze na tlecí dobu minimálně 10 let

obal kadáveru musí být v půdě rozložitelný a nesmí poškodit životní prostředí

kadáver zvířete musí být ošetřen nehašeným vápnem nebo jiným vhodným desinfekčním prostředkem

místo uložení kadáveru musí být nezaměnitelně označeno s vyznačením data uložení

místo uložení kadáveru musí být zajištěno proti vniknutí zvířat.

Tyto podmínky je nutné dodržet při pohřbívání pejsků, kočiček i jiných mazlíků na vašem pozemku.